Osallistujat   Ohjelma   Kirjoitukset   Seminaari
HUMANIMAL
HUMANIMAL on kokeellinen ääniperformanssiduo joka keskittyy ihmiseläimelliseen (ei-inhimilliseen) suhteeseen äänen & kuvan kautta, mihin sisältyvä estetiikka kiinnittää huomion vähemmän antroposentrisen maailman politiikkaan ja poetiikkaan, maailman jossa sisäinen eläin pääsee irti tietoisena omasta voimakkaasta symbolisesta luonnostaan. Seuraamalla identiteetin dekonstruktiota ihmisyyden käsite kyseenalaistetaan. Rajattomana HUMANIMAL kommunikoi inhimillisen kokemuksen tuolla puolen ja tuolle puolen. Se transformoi itsensä korkeampaan tietoisuuden asteeseen.

HUMANIMAL on Lora Dimova & Ana Gutieszca.

Lora Dimova on transdimensionaalinen taiteilija joka työskentelee kuva- ja performance-taiteen alueilla. Hän on epätavallisten tietoisuudentilojen, sisä- ja ulkoavaruusmatkailun, teleportaation ja muunlaisen olemassaolon mahdollisuuksiin suuntautuvan transsendenssin tutkija.

Ana Gutieszca on kuva- ja äänitaiteilija. Hän veistää ajassa piirtämisen käsittämättömät rajat luomalla analogisía ja digitaalisia instrumentteja ja äänellistämällä grafiitin ja sen dekonstruktion peformanssitaiteeksi.