Osallistujat   Ohjelma   Kirjoitukset   Seminaari

Maline Casta
Harhama
Humanimal
Hur Hur
Anna Kalwajtys
Tanja Koistila
Wisa Knuuttila
Johannes Klaus Koskinen
Sara Kovamäki
Ari-Pekka Leinonen & Artur Närvänen &
Lauri Solin & Mikko Varakas

Dominik Lipp
Jenni Luhta
Lauri Luhta
Pekka Luhta
Kaisa Luukkonen
Juha Mehtäläinen

Kimmo Modig & Tuomas A. Laitinen
Siiri Nevalainen
Riikka Niemelä
Erkka Nissinen
Anneli Nygren
Irma Optimisti
Jaakko Pallasvuo
Pink Twins
Janne Rahkila
Juha-Matti Rautiainen Soundscape
Peppe Rosvik
Marika Räty
Simo Saarikoski
Anni Saisto
Marko Timlin
Antti Tolvi
Roi Vaara
Salla Valle
Julius Valve
Sami Vehmersuo
Vesa Vehviläinen