Osallistujat   Ohjelma   Kirjoitukset   Seminaari
JULIUS VALVE

"Jumalan kuoren alla ei ole mitään” on noin 30 minuutin ääniteos, joka käsittelee havainnoitavan maailman syntyä ihmisen pään sisällä. Voiko taide olla tekijälleen tyydyttävää ilman tuntemattoman voiman läsnäoloa? Ovatko musiikki ja äänitaide yrityksiä kurkottaa kadotettua jumalaa vai lohduttaa ihmistä kuolevaisuuden keskellä? Halu uskoa mielen jatkuvuuteen, arkisten tapahtumien merkityksellisyyteen ja ulkoiseen pyhyyteen tekee monelle ihmiselämästä elämisen arvoista. Sekulaari humanistinen teos yhdistää musiikkia, synteettistä ääntä, ihmisääntä ja ihmisten tallentamaa ääntä. Teos pyrkii kohti tunnekokemusta loputtomassa merkityksen ja merkityksettömyyden välitilassa. Julius Valve on 32-vuotias säveltäjä ja äänitaiteilija.