Osallistujat   Ohjelma   Kirjoitukset   Seminaari
PEPPE ROSVIK

Mr Peter Rosvik (1968) 

Elettyään lapsuutensa Tukholman esikaupungeissa Peter Rosvik (s. 1968) muutti 1982 perheensä mukana Suomen ruotsinkieliselle maaseudulle. Vuodesta 1994 hänen työnsä ovat olleet esillä Suomessa ja Skandinaviassa ja vuosituhannen vaihteesta lähtien maailmanlaajuisesti.

Peter Rosvikilla on pitkä kokemus rajoja ylittävästä työskentelystä monimuotoisissa kulttuurisissa ympäristöissä. Hän on yksi Vaasassa vuodesta 2000 toimineen nykytaiteen projektitila Platformin perustajista. Hän työskentelee eri välineillä, mukaan lukien kuvataide, video, äänni ja installaatiot. Vuodesta 2007 hän on keskittynyt performance-taiteeseen tutkien mitä hän kutsuu "usein harhaanjohtaviksi erotteluiksi keinotekoisen ja luonnollisen ihmisenä olemisen välillä". Käsitteet jotka pönkittävät kulttuurista rakentumista, kuten johonkin kuuluminen, marginalisoituminen, dialogi ja muut sosiaalis-kulttuuriset ilmiöt, näyttävät kiehtovan häntä.

Yhdistelemällä aineellsia ja aineettomia analogisia, elektronisia ja digitaalisia visuaaleja hänen taideteoksensa tutkivat laajasti erilaisia kuvan, hälyn ja ruumiin ilmauksia ihmisyytenä. Peter luo performansseja jotka leikkivät käsityksillä taiteesta kulttuurisena muistina ja taiteesta henkilökohtaisina käsityksinä identiteetistä. Hänen tämänhetkiset taideteoksensa keskittyvät ruumiillistuneisiin kokemuksiin ihmisen hylkimisestä ja hyväksymisestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

   

www.pepperosvik.com